Вера и Дело. 20 августа 2012г."Вера и дело"21.08.2012